Category: Văn mẫu lớp 11

Phân tích nhân vật Chí Phèo

Đề bài: Phân tích nhân vật Chí Phèo Bài làm Nam Cao là nhà văn hiện thực phê phán, là một cây bút xuất sắc trong văn học Việt Nam, sự xuất hiện của Chí …