Category: Văn mẫu lớp 8

Thuyết minh về kính đeo mắt

Đề bài: Thuyết minh về kính đeo mắt Bài làm Ai đó đã từng nói “Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn”. Con người luôn trân trọng và giữ gìn cánh cửa diệu kỳ …