Category: Văn mẫu lớp 7

Miêu tả loài hoa em yêu – Hoa súng

Miêu tả loài hoa em yêu – Hoa súng Hướng dẫn Dọc đường đất quanh co, hai bên đầm rộng ngòi dài. Cuối thu sen đã tàn còn để rớt lại trên mặt nước những …