Tả chiếc bàn học của em

Tả chiếc bàn học của em

Đề bài: Tả chiếc bàn học của em Tả chiếc bàn học của em − Bài làm 1 Phòng học của em có rất nhiều đồ dùng phục vụ cho công việc học tập của …
Tả chiếc bút chì của em

Tả chiếc bút chì của em

Đề bài: Tả chiếc bút chì của em Tả chiếc bút chì − Bài làm 1 Em đã từng dùng rất nhiều loại bút viết. Nhưng có lẽ em thấy mình gắn bó và thân …
Tả chiếc bút máy của em

Tả chiếc bút máy của em

Đề bài: Em hãy viết bài văn tả chiếc bút máy của em Tả chiếc bút máy − Bài làm 1 Để viết nên những nét chữ xinh xắn em phải kể đến chiếc bút …
Tả chiếc bút mực của em

Tả chiếc bút mực của em

Đề bài: Em hãy viết bài văn tả chiếc bút mực của em Tả chiếc bút mực − Bài làm 1 Vào đầu năm học mới, mẹ em mua cho em một chiếc bút mực …
Tả cái trống trường em

Tả cái trống trường em

Đề bài: Em hãy viết bài văn tả cái trống trường em Tả cái trống trường em – Bài làm 1 Tùng! tùng! tùng! Tiếng trống trường giục giã đã đi vào trong tâm trí …
Tả chiếc cặp sách của em

Tả chiếc cặp sách của em

Đề bài: Em hãy viết bài văn tả chiếc cặp sách của em Tả chiếc cặp sách của em – Bài làm 1 Năm học mới sắp đến, mẹ em mua cho em một chiếc …
Tả con heo nhà em

Tả con heo nhà em

Đề bài: Em hãy viết bài văn tả con heo nhà em Tả con heo – Bài làm 1 Một trong những con vật mà em yêu quý nhất đó chính là con heo. Con …