Vợ chồng A Phủ (trích)

Vợ chồng A Phủ (trích) Hướng dẫn Vợ chồng A Phủ là một truyện ngắn đặc sắc, trích từ tập Truyện Tây Bắc của Tô Hoài. Năm 1952, Tô Hoài đi cùng bộ đội vào …