Liên kết trong văn bản

Liên kết trong văn bản Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Liên kết là một trong những tính chất quan trọng nhất của văn bản. Không văn bản nào …

Bài học đường đời đầu tiên

Bài học đường đời đầu tiên Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Tóm tắt đoạn trích Dế Mèn là một chàng dế thanh niên cường tráng, tính tình kiêu căng, …

Đặc điểm của văn bản nghị luận

Đặc điểm của văn bản nghị luận Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Luận điểm là ý kiến thể hiện tư tưởng, quan điểm trong bài văn nghị luận. …

Bài 18 – Phó từ

Bài 18 – Phó từ Hướng dẫn Chú ý: Phó từ là những từ chuyên đi kèm động từ, tính từ để bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ. I. PHÓ TỪ LÀ …

Bài 2 – Mạch lạc trong văn bản

Bài 2 – Mạch lạc trong văn bản Hướng dẫn I MẠCH LẠC VÀ NHỮNG YÊU CẦU VỀ MẠCH LẠC TRONG VĂN BẢN 1. Mạch lạc trong văn bản a. Hai chữ mạch lạc trong …

Bài 1 – Con Rồng cháu Tiên

Bài 1 – Con Rồng cháu Tiên Hướng dẫn 1. Hãy tìm những chi tiết thể hiện tính chất kì lạ, lớn lao, đẹp đẽ của hình tượng Lạc Long Quân và Âu Cơ: – …

Từ ghép

Từ ghép Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Thế nào là từ ghép? Định nghĩa về từ ghép, các em đã được học trong nội dung bài Từ vầ …

Rút gọn câu

Rút gọn câu Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Rút gọn câu Rút gọn câu là lược bỏ một số thành phần câu khi nói hoặc viết. Việc rút …

Bài 2 – Bố cục trong văn bản

Bài 2 – Bố cục trong văn bản Hướng dẫn I. BỐ CỤC VÀ NHỮNG YÊU CẦU VỀ BỐ CỤC TRONG VĂN BẢN 1. Bố cục của văn bản a) Trong đơn xin gia nhập …