Tả cây xoài trong vườn nhà em

Tả cây xoài trong vườn nhà em

Đề bài: Tả cây xoài trong vườn nhà em Tả cây xoài − Bài làm 1 Vườn nhà em trồng không biết bao nhiêu loại trái cây ngon lành. Trái nào em cũng rất thích …
Tả cây bưởi trong vườn nhà em

Tả cây bưởi trong vườn nhà em

Đề bài: Tả cây bưởi trong vườn nhà em Tả cây bưởi − Bài làm 1 Mỗi loài cây trong vườn đều có một đặc điểm và lợi ích riêng đối với cuộc sống. Cây …
Tả cây dừa quê em

Tả cây dừa quê em

Đề bài: Tả cây dừa quê em Tả cây dừa − Bài làm 1 Quê hương em trồng rất nhiều dừa. Những rặng dừa xanh mát ngả xuống dòng sông. Nhưng có lẽ hình ảnh …
Tả loài cây em yêu thích nhất

Tả loài cây em yêu thích nhất

Đề bài: Tả loài cây em yêu thích nhất Tả loài cây em yêu − Bài làm 1 Thế giới thiên thiên tươi đẹp cho ta rất nhiều loài cây. Mỗi loài cây đều có …
Tả cây cam trong vườn nhà em

Tả cây cam trong vườn nhà em

Đề bài: Tả cây cam trong vườn nhà em Tả cây cam − Bài làm 1 Trong tất cả các loài cây ăn quả mà em biết. Em ưa thích nhất là cây cam. Cây …
Tả cây ăn quả mà em yêu thích

Tả cây ăn quả mà em yêu thích

Đề bài: Tả cây ăn quả mà em yêu thích Tả cây ăn quả − Bài làm 1 Vườn nhà ông em trồng rất nhiều cây ăn quả, cây nào cũng cho rất nhiều trái …
Tả cây hoa hồng nhà em

Tả cây hoa hồng nhà em

Đề bài: Tả cây hoa hồng nhà em Tả cây hoa hồng − Bài làm 1 Vườn nhà ông nội em trồng rất nhiều loại cây. Nào là cây hoa lan, hoa cúc nhưng em …