Author: Thu Trang

Nghị luận xã hội về thực phẩm bẩn

Nghị luận xã hội về thực phẩm bẩn Bài làm Trong kì họp Quốc hội XIII (11/2015), người ta “cười ra nước mắt trước” lời phát biểu chất vấn về vấn đề an toàn thực …